Oplossingen week 2

Heb je week 2 volledig opgelost?
Dan kun je hier de oplossingen vinden door volgende antwoorden in te geven:

Stelling van Pythagoras - Shopaholic
Hoe ver moet Céline wandelen van de 'Manhattan' naar de 'Lara' als ze de kortste weg
wil nemen?

Veeltermen - It's getting hot in here
Uit welk land komt de sauna oorspronkelijk?

Eerstegraadsfuncties - Happy Birthday
Wanneer is Ward jarig? Bijvoorbeeld 23/02